KIT är en sociala medie-byrå som hjälper företag att förbättra relationer med sina målgrupper, i syfte att öka kännedom, lojalitet och konverteringar i en tid då sociala medier är vår viktigaste marknadsföringskanal.

Nu- och framtiden
är rörlig

KIT är pionjärer inom rörlig bild i sociala medier. Våra filmer är så stilbildande att “KIT-film” blivit ett vedertaget begrepp i branschen. Vi vet helt enkelt hur man navigerar de ständigt föränderliga sociala flöden för att nå målet: Att berätta effektiva engagerande historier som tittarna kommer ihåg. Läs mer

Sociala medier är er viktigaste kanal

Medielandskapet har förändrats. Idag har sociala medier passerat TV som det viktigaste mediet för annonsörer. Konsumenter under 37 år rankar sociala medier som den mest relevanta kanalen för reklambudskap.

 

Innehåll som
ger effekt

Allt innehåll vi producerar bygger på världsunik innehållsdata. Där kan vi se vad som varit historiskt framgångsrikt när man pratat om samma ämnen i sociala medier. Kombinerat med vår erfarenhet av innehåll på sociala plattformar ger detta oss möjlighet att göra innehåll av högsta kvalitet – varje gång. Läs mer

Innehåll som
ger effekt

Det vanligaste problemet är att man inte kan översätta sociala mediers data med traditionella ROI-mått. KIT arbetar efter tydliga målsättningar så att det blir lätt att följa upp effekterna av insatserna i sociala medier. På så sätt blir det lättare att följa effekterna av din satsning.

Vi skapar en permanent rörlig närvaro åt er

På sociala medier behövs kontinuitet för att bygga relation med sin målgrupp. Att synas med hög frekvens har historiskt varit dyrt men i sociala medier gäller inte det längre. Det som är viktigt är istället att veta vilket innehåll ni ska göra – och det kan vi på KIT hjälpa er med. Läs mer

 

Vi skapar en kontinuerlig närvaro åt er

På sociala medier behövs kontinuitet för att bygga relation med sin målgrupp. Att synas med hög frekvens har historiskt varit dyrt men i sociala medier gäller inte det längre. Det som är viktigt är istället att veta vilket innehåll ni ska göra och hur det ska distribueras – det kan vi på KIT hjälpa er med.

Vill du jobba på KIT?

Här ska det stå en text om hur branschen utvecklas och att vi söker folk med mera…