Upptäck fler case

Fråga Tullverket

Utmaning

Tullverket upplevde att kunskapen hos befolkningen i Sverige var låg kring regelverket för näthandel, in- och utförsel av varor samt resor. KITs uppgift har varit att öka kunskapen om regler kring näthandel och resor hos befolkningen genom en ökad närvaro på Instagram. Innehållet sprids helt organiskt, det vill säga ingen köpt räckvidd får förekomma.

Lösning

KIT startade ett helt nytt Instagram-konto om näthandel och resor. För att uppnå maximal organisk räckvidd fokuserade vi på en typ av innehåll Instagrams algoritm premierar, under perioden främst reels. Ämnena är tänkta att intressera specifika målgrupper i stället för att vara allmängiltiga, allt enligt devisen ”Om du pratar med alla så pratar du med ingen”.

Resultat

Det nya kontot Fråga Tullverket når månatligen upp till 20 000 personer med information om Tullverkets verksamhet och har skapat en enorm kunskapsbank med lättillgänglig information om näthandel och resor ur ett tullperspektiv.