Upptäck fler case

Mentor Sverige

Bakgrund

Mentors sociala medier-kanaler och kommunikation upplevdes tidigare som en aning spretiga. För att öka kännedomen om vilka Mentor är och varför deras arbete gör nytta ville de ha hjälp att skapa ett mer sammanhängande innehåll riktade mot deras tre olika målgrupper i deras sociala kanaler.

Uppdrag

Vårt uppdrag var att nå ut till de olika målgrupperna i deras olika kanaler. Målgruppernas beteende skiljer sig åt mellan plattformarna och  behövde därför anpassas därefter. För att följa Mentors mission och se till att ”Vi skapar, stärker och tillhandahåller dagens och framtidens mentorer” behövde vi även sprida kunskap och skapa ett större engagemang kring mentorskap och de frågor Mentor driver.

Kreativ lösning

Vi tog fram ett kommunikationskoncept där innehållet anpassades efter både målgrupp och kanal och där vi implementerade mer storytelling. Genom att berätta ungdomarnas och mentorernas historier ville vi kommunicera berättelser som både påverkar och lämnar avtryck.

Vi skapade tre innehållskategorier att hålla oss till:

Kategori 1

Innehåll som berör och väcker känslor och lusten att engagera sig för ett bättre samhälle genom mentorskap.

Kategori 2

Innehåll som bjuder på spännande insikter och kunskap kring aktuella ämnen och som väcker lusten till samtal och debatt.

Kategori 3

Innehåll som konkretiserar effekterna av mentorskap för att inspirera fler att ta del av Mentors program och satsningar.

Mentorpar